9 Posts

java

Return to top
Implementacja wzorca Dekorator w Javie

Implementacja wzorca Dekorator w Javie

Ostatnimi czasy wzorzec Dekorator przydał nam się w sytuacji, w której nie chcieliśmy …

Maven: Ustawienie wersji JDK dla kompilatora

Maven: Ustawienie wersji JDK dla kompilatora

<project> <build> <plugins> <plugin> …

Tworzenie obiektów klas, które zależą od siebie nawzajem

Tworzenie obiektów klas, które zależą od siebie nawzajem

W systemie istnieją dwie klasy (FooImpl i BarImpl), które zależą od siebie poprzez pole …

Implementacja mechanizmu wtyczek za pomocą ServiceLoader

Implementacja mechanizmu wtyczek za pomocą ServiceLoader

Java w wersji 6 dostarcza klasę java.util.ServiceLoader, z użyciem której można zaimplementować …

Kontekst w tagach JSP 2.0

Kontekst w tagach JSP 2.0

W weekend trafiłem na całkiem dobry opis użycia tagów z JSP 2.0. Tagi w tej wersji pozwalają w …

Sortowanie kluczy tekstowych z uwzględnieniem wersji językowej

Sortowanie kluczy tekstowych z uwzględnieniem wersji językowej

The Collator class performs locale-sensitive String comparison. You use this class to build …

Własne typy zamiast prymitywów

Własne typy zamiast prymitywów

Często spotykam się z kodem źródłowym, w którym klasy służą tylko do opakowania wielu zmiennych …

Domyślne kodowanie znaków JVM

Domyślne kodowanie znaków JVM

Every instance of the Java virtual machine has a default character encoding. The default …

Wyjątki czają się za każdym rogiem

Wyjątki czają się za każdym rogiem

<% String foo = ""; %> ... <% if (output != null) { try { foo = output; } …

3 Posts

ruby

Return to top
Tworzenie aplikacji Ruby on Rails z użyciem Passenger

Tworzenie aplikacji Ruby on Rails z użyciem Passenger

Chciałem wykorzystać Phusion Passenger podczas tworzenia aplikacji Ruby on Rails. Konieczne w …

irb i Windows

irb i Windows

Okay, here’s what you do to get tab completion working in Windows. Download this. A zip with …

Anonimowe klasy w Ruby

Anonimowe klasy w Ruby

Person = Class.new do # ... end

3 Posts

tip

Return to top
Insert text before a line into multiple files

Insert text before a line into multiple files

The stream editor sed inserts text before a specified pattern. sed -i '/pattern/i\inserted …

Arduino: checking memory footprint

Arduino: checking memory footprint

I can check the memory footprint using the avr-size command. % avr-size microcoap.cpp.elf text …

Konwersja czasu do liczby sekund w Excelu

Konwersja czasu do liczby sekund w Excelu

Times are stored internally by Excel as fractions of a 24-hour day, so that 12:00:00 would be …

2 Posts

jsp

Return to top
Kontekst w tagach JSP 2.0

Kontekst w tagach JSP 2.0

W weekend trafiłem na całkiem dobry opis użycia tagów z JSP 2.0. Tagi w tej wersji pozwalają w …

Wyjątki czają się za każdym rogiem

Wyjątki czają się za każdym rogiem

<% String foo = ""; %> ... <% if (output != null) { try { foo = output; } …

2 Posts

quote

Return to top
Never Make Counter-Offers

Never Make Counter-Offers

Management figures they’ll save money on salaries by leaving it up to the employees to …

Why would you want to work at ThoughtWorks

Why would you want to work at ThoughtWorks

In many companies, particularly consulting companies, salespeople call the shots, have most of …

1 Post

apache

Return to top
Tworzenie aplikacji Ruby on Rails z użyciem Passenger

Tworzenie aplikacji Ruby on Rails z użyciem Passenger

Chciałem wykorzystać Phusion Passenger podczas tworzenia aplikacji Ruby on Rails. Konieczne w …

1 Post

arduino

Return to top
Arduino: checking memory footprint

Arduino: checking memory footprint

I can check the memory footprint using the avr-size command. % avr-size microcoap.cpp.elf text …

1 Post

cli

Return to top
Nested commands with argparse

Nested commands with argparse

Given the following argparse setup: def foo_bar(): print('Foobar') parser = …

1 Post

cloudflare

Return to top
Deploying a Hugo blog to Cloudflare using Terraform

Deploying a Hugo blog to Cloudflare using Terraform

Today I decided I would like to move my blog to Cloudflare Pages. I didn’t want to go …

1 Post

csharp

Return to top
1 Post

docker

Return to top
Docker: User-defined networks

Docker: User-defined networks

When a container is connected to multiple networks, its external connectivity is provided via …

1 Post

dropwizard

Return to top
Dropwizard Support for InfluxDB

Dropwizard Support for InfluxDB

I’ve created a Dropwizard Metrics reporter for InfluxDB. It supports Dropwizard v0.9.x …

1 Post

esp8266

Return to top
ESP8266 Wi07-3 SMD adapter

ESP8266 Wi07-3 SMD adapter

This is my very first PCB board, designed using KiCad. It’s an ESP8266 Wi07-3 adapter …

1 Post

excel

Return to top
Konwersja czasu do liczby sekund w Excelu

Konwersja czasu do liczby sekund w Excelu

Times are stored internally by Excel as fractions of a 24-hour day, so that 12:00:00 would be …

1 Post

git

Return to top
How to `go get` private repos using SSH key auth instead of password auth

How to `go get` private repos using SSH key auth instead of password auth

git config --global url."[email protected]:".insteadOf "https://github.com/" 1 …

How to `go get` private repos using SSH key auth instead of password auth

How to `go get` private repos using SSH key auth instead of password auth

git config --global url."[email protected]:".insteadOf "https://github.com/" 1 …

1 Post

influxdb

Return to top
Dropwizard Support for InfluxDB

Dropwizard Support for InfluxDB

I’ve created a Dropwizard Metrics reporter for InfluxDB. It supports Dropwizard v0.9.x …

1 Post

iot

Return to top
Connecting sensors to the cloud

Connecting sensors to the cloud

I’ve connected a temperature & humidity sensor, a photoresistor, and a LED to an …

1 Post

javascript

Return to top
Domyślne opcje wtyczki jQuery

Domyślne opcje wtyczki jQuery

Funkcja extend rozszerza lub nadpisuje domyślne opcje wtyczki.1 jQuery.fn.foo = …

1 Post

jquery

Return to top
Domyślne opcje wtyczki jQuery

Domyślne opcje wtyczki jQuery

Funkcja extend rozszerza lub nadpisuje domyślne opcje wtyczki.1 jQuery.fn.foo = …

1 Post

jvm

Return to top
Domyślne kodowanie znaków JVM

Domyślne kodowanie znaków JVM

Every instance of the Java virtual machine has a default character encoding. The default …

1 Post

maven

Return to top
Maven: Ustawienie wersji JDK dla kompilatora

Maven: Ustawienie wersji JDK dla kompilatora

<project> <build> <plugins> <plugin> …

1 Post

metrics

Return to top
Dropwizard Support for InfluxDB

Dropwizard Support for InfluxDB

I’ve created a Dropwizard Metrics reporter for InfluxDB. It supports Dropwizard v0.9.x …

1 Post

networking

Return to top
Docker: User-defined networks

Docker: User-defined networks

When a container is connected to multiple networks, its external connectivity is provided via …

1 Post

oop

Return to top
Własne typy zamiast prymitywów

Własne typy zamiast prymitywów

Często spotykam się z kodem źródłowym, w którym klasy służą tylko do opakowania wielu zmiennych …

1 Post

pcb

Return to top
ESP8266 Wi07-3 SMD adapter

ESP8266 Wi07-3 SMD adapter

This is my very first PCB board, designed using KiCad. It’s an ESP8266 Wi07-3 adapter …

1 Post

python

Return to top
Nested commands with argparse

Nested commands with argparse

Given the following argparse setup: def foo_bar(): print('Foobar') parser = …

1 Post

rejs

Return to top
Rejs po Zatoce Gdańskiej

Rejs po Zatoce Gdańskiej

W terminie 20.09 - 27.09 odbyliśmy rejs na pokładzie S/Y Kacyk. Jacht przeznaczony jest dla …

1 Post

sed

Return to top
Insert text before a line into multiple files

Insert text before a line into multiple files

The stream editor sed inserts text before a specified pattern. sed -i '/pattern/i\inserted …

1 Post

terraform

Return to top
Deploying a Hugo blog to Cloudflare using Terraform

Deploying a Hugo blog to Cloudflare using Terraform

Today I decided I would like to move my blog to Cloudflare Pages. I didn’t want to go …

1 Post

unix

Return to top
Jak zabić proces po opisie w systemie *nix

Jak zabić proces po opisie w systemie *nix

Często mam problem z zatrzymaniem serwera Tomcat po uruchomieniu go z poziomu IDE. Poniższe …

1 Post

windows

Return to top
irb i Windows

irb i Windows

Okay, here’s what you do to get tab completion working in Windows. Download this. A zip with …

1 Post

winforms

Return to top