Weryfikacja na etapie kompilacji nazw właściwości wykorzystywanych w Windows Forms Data Binding

Kontrolki wizualne w technologii Windows Forms pozwalają tworzyć powiązanie pomiędzy właściwością kontrolki a właściwością obiektu będącego źródłem danych dla tej kontrolki.

class MyTextBox : TextBox
{
 public void Bind(object obj, string dataMember)
 {
  DataBindings.Add(new Binding("Text", obj, dataMember));
 }
}

Takie rozwiązanie działa bez zarzutu jednak ma pewną wadę – nazwa właściwości źródła danych przekazywana jest jako łańcuch znaków. Powoduje to sytuację, w której poprawność tego powiązania zweryfikujemy dopiero po uruchomieniu programu chociaż chciałoby się aby było to już na etapie kompilacji.

Aby osiągnąć mój cel postanowiłem skorzystać z możliwości jakie oferują wyrażenia lambda w ramach języka C#.

class MyTextBox1 : TextBox
{
 public void Bind<T>(T obj, Expression<Func<T, object>> dataMemberExpr)
 {
  string dataMember = GetDataMember(dataMemberExpr);
  DataBindings.Add(new Binding("Text", obj, dataMember));
 }

 private string GetDataMember(Expression<Func<T, object>> dataMemberExpr)
 {
  LambdaExpression expr = dataMemberExpr;
  Expression node = expr.Body;
  MemberExpression memberExpr = (MemberExpression)node;
  return memberExpr.Member.Name;
 }
}

Aby stworzyć powiązanie należy wywołać metodę Bind w następujący sposób:

class Person
{
 public string Name { get; set; }
}

Person p = new Person { Name = "Bob" };

MyTextBox1 myTextBox1 = new MyTextBox1();
myTextBox1.Bind(p, x => x.Name);