Sortowanie kluczy tekstowych z uwzględnieniem wersji językowej