Jak zabić proces po opisie w systemie *nix

Często mam problem z zatrzymaniem serwera Tomcat po uruchomieniu go z poziomu IDE. Poniższe polecenie ułatwia znacznie to zadanie.

kill `ps aux | grep tomcat | grep -v grep | awk '{ print $2 }'`